Vi er 2 speciallæger i Reumatologi – det vil sige, at vi er specialister i gigtsygdomme, arbejds-betingede lidelser og idrætsskader.

Vi undersøger og behandler alle lidelser i bevægeapparatet (arme, ben, ryg). VI HAR SÆRLIG EKSPERTISE I SKADER PÅ LED OG MUSKLER I ARME OG BEN.

Behandlingen er gratis for alle sygesikrings-gruppe 1 patienter med gyldigt dansk sygesikringskort og henvisning fra egen læge. Alle andre betaler selv for konsultationen efter gældende takst. Udeblivelser uden afbud senest 24 timer før foregår ligeledes for patientens egen regning efter gældende takst.

Vi ser også private patienter og patienter med Sundhedsforsikring.
1.konsultation: 2.500 kr, efterfølgende kons: 1.500 kr. Se betingelser under de enkelte læger.

sundhed.dk kan du finde andre behandlere i vores fravær.

Speciallæge i Reumatologi Finn Johannsen

Er du patient i behandling hos Finn Johannsen (dvs set indenfor de sidste 3 måneder), eller er du læge med et fagligt spørgsmål, kan du kontakte mig ved at klikke her.
Velkommen hos Finn Johannsen, som er speciallæge i Reumatologi med diplom i Muskuloskeletal Medicin og Idrætsmedicin (Team Danmark læge gennem 15 år).

Finn Johannsen har særlig stor erfaring i behandling af idrætsskader og arbejdsbetingede lidelser, som især bygger på korrektion af belastning og hensigtsmæssig optræning. Finn Johannsen har tidligere modtaget legat for hans forskning i dette, se nedenfor. Patienter med rygsygdomme og gigtsygdomme bør primært henvises til reumatologiske sygehusafdelinger, da det er deres kerneområde. Vi må derfor nedprioritere henvisninger med rygsygdomme og gigtsygdomme, og patienter med disse lidelser har derfor længere ventetid i vores klinik, og vi må desværre helt afvise patienter udenfor vores nærområde med disse sygdomme.

1991 – kronprins Frederik overrækker legat til Finn Johannsen for hans forskning i biomekanik.

KONTAKT MIG HER


Speciallæge i Reumatologi Lars Otto Olsen

Er du patient i behandling hos Lars Otto Olsen, eller er du læge med et fagligt spørgsmål, kan du kontakte mig ved at klikke her NB. Kun korte præcise spørgsmål kan besvares. Længere eller flere spørgsmål kan kun besvares ved personlig konsultation.
Velkommen hos Lars Otto Olsen, som er Speciallæge i Intern Medicinske sygdomme og Speciallæge i Reumatologi.

Lars Otto Olsen har erfaring i bevægeapparatets sygdomme i arme og ben. Og specielt indenfor idrætsskader. Lars Otto Olsen har særlig stor erfaring inden for træning og genoptræning af bevægeapparatet.

Lars Otto Olsen har tidligere haft en stor karriere som eliteidrætsudøver. Har været på det danske cykelbanelandshold gennem 15 år og har blandt andet været verdensmester i 4000 m holdforfølgelsesløb samt vundet over 15 danske og nordiske mesterskaber.

KONTAKT MIG HER


  • Træning er sygdomsforebyggende

  • Kom godt i gang med træningen

  • Elastiktræning af skulder/arm

  • Elastiktræning af bækken/ben

  • Balancetræning

  • Balancebold

  • Stavgang

  • Strækøvelser

  • Træn selv med en App 

TRÆNINGSCENTRET KROPPEN PÅ TOPPEN

Velkommen til træning i de hyggelige rammer

Træning er den mest veldokumenterede behandling af lidelser i bevægeapparatet – hvis det gøres rigtigt

For at lære det, har vi til vores speciallægepraksis tilknyttet et genoptræningscenter: Kroppen på Toppen.

KONTAKT TRAININGSCENTRET